Salgs- og leveringsbetingelser - forbrugere

OBS! Endelig aftale mellem dig (som kunde) og Twinkle ApS. anses for indgået, når din ordre er modtaget hos og bekræftet af Twinkle. Alle priser og tilbud på twinkl.me er uden obligo.

1. Generelt

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved nethandel på Twinkl.me.

Bemærk, at Twinkles netbutik www.twinkl.me er alene for forbrugere.

Ved bestilling af varer via Twinkles netbutik (www.twinkl.me) bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

2. Afgivelse af ordre

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside, er ikke en juridisk bindende aftale. Twinkle har derfor mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt.

Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via e-mail) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået.

Alle kontrakter indgås på dansk.

Twinkles netbutik www.twinkl.me er alene for forbrugere. Ved bestilling af varer via Twinkles netbutik (www.twinkl.me) bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

3. Annullering af ordre

Har du ikke modtaget en bindende ordrebekræftelse/faktura fra Twinkle, og er din ordre endnu ikke effektueret af Twinkle, kan du annullere din ordre ved at kontakte vores kundecenter.

Er varerne pakket/afsendt af Twinkle, har du stadig mulighed for at fortryde købet. Se punkt 9.

4. Personpolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Som registreret hos twinkl.me har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@twinkl.me. Personoplysningerne registreres hos Twinkle ApS. og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din email-adresse og mobilnummer til leveringspartner i forbindelse med afsendelse af postpakker.

5. Priser

Medmindre andet er angivet, er alle angivne priser i danske kroner og inklusiv 25% moms.

Angivne priser gælder kun for ordrer til levering i Danmark, ikke omfattende Grønland og Færøerne.

6. Betaling

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visakort eller Mastercard. Kortoplysningerne transmitteres krypteret mellem kunde og twinkl.me. Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

7. Forsendelse og levering

Twinkle bestræber sig på at afsende de varer, du har bestilt, inden for 1-4 hverdage (på varer sendt med pakkepost), efter at vi har modtaget din bestilling, med mindre andet er aftalt i købsprocessen. F.eks. ved pre-sale periode hvor afsendelse kan forekomme op til 5-6 uger efter afgivet køb.

Twinkle APS. benytter forskellige leverandører afhængig af ordrens indhold/omfang og afhængig af hvilket lager varen sendes fra.

Fragtomkostningerne vil bl.a. afhænge af antallet af varer, deres vægt, hvor varerne skal leveres, etc. Du kan altid se de samlede leveringsomkostninger, når du bestiller varer på twinkl.me.

Bemærk; er du ikke hjemme på aftalt leveringstidspunkt, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

Hvis du har bestilt mere end ét produkt, kan din ordre muligvis splittes i flere leveringer

Med mindre andet aftales, vil du være berettiget til at hæve købet, hvis du ikke har modtaget de bestilte varer senest 14 dage efter, at du har afgivet din ordre. En anden aftale, forekommer f.eks. under pre-sale perioden, hvor varen kan blive leveret helt op til 5-6 uger efter afgivet køb.

Twinkle bærer ansvaret for varerne, indtil du har modtaget dem. Der kræves underskrift ved modtagelse.

Twinkle leverer i hele Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

Ved særligt besværlige adgangsforhold til eller på leveringsadressen, forbeholder vi os retten til at annullere en levering.

8. Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Meddelelsen kan gives til info@twinkl.me eller telefon 3171 3273. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Undtagelser:

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Returnering:

Har du allerede modtaget varerne, skal du sende dem retur til Twinkle uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil udnytte din fortrydelsesret.

Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Det er vigtigt, at forsendelsen forsynes med porto, som du selv skal betale. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Du kan fortryde dit køb/returnere en vare ved at:

-Afvise modtagelse af varen/undlade at indløse en forsendelse
-Sende varen i retur til Twinkle

Du skal selv afholde udgiften for returnering af varen.

9. Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Har du som forbruger købt varer, har du i overensstemmelse med købelovens regler 24 måneders reklamationsret på alle varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte Twinkle og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Twinkle indestår ikke for garantier afgivet af tredjemand.

Reklamation kan foretages ved at kontakte vores kundecenter. Lider varen af en fejl eller mangel, vil Twinkle søge at reparere varen eller alternativt foretage omlevering, hvis det ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for Twinkle.

Er reklamationen berettiget refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvis du er utilfreds med Twinkles håndtering af en reklamation eller andet, skal du først rette henvendelse til Twinkle. Kan der ikke findes en løsning, kan du klage til Center for Klageløsning her: www.forbrug.dk eller per brev til [Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby], hvis betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk

Hvis der ikke lykkes os at nå til enighed hos Center for Klageløsning, kan du derefter indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelser herfor er opfyldt, se www.kfst.dk .

Hvis du er erhvervsdrivende og - i strid med punkt 1 - har brugt Twinkles netbutik (www.twinkl.me) til indkøb af varer, ydes du kun 30 dages reklamationsret.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som erhvervsdrivende straks kontakte Twinkle, efter at en fejl eller mangel konstateres.

Du har som erhvervsdrivende i øvrigt pligt til at foretage en undersøgelse af en købt vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10. Kontakt

Twinkle ApS.,
Nørregade 7B,
1165 København K.
CVR nr. 36074000.
E-mail: info@twinkl.me.
Tlf.: 3171 3273.